Skip to main content

Te weinig geld om de contributie te betalen?

Wil je sporten bij een club of zwemmen om je diploma te halen, maar is de contributie een probleem? Dan kan je een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde spullen of kosten voor diplomazwemmen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je een stadspas hebt, een uitkering hebt,zzp’er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport Amsterdam kan je helpen!

Hoe werkt het?

Een aanvraag kan:

  1. Via een ‘intermediair’
    Dat is een ouder- en kindadviseur, een (gym)docent, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker. De aanvraag wordt samen met jou online ingediend.
  2. Via stichtingsina.nl/sport

De intermediairs van stichting Samen is niet alleen nemen contact met je op over de status van de aanvraag.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam vergoedt maximaal 300 euro voor contributie en attributen. Hogere kosten voor jaarcontributie komen voor rekening van de ouders. Zorg dat je het juiste contributiebedrag aanvraagt. Voor diplomazwemmen worden vaste bedragen vergoed. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de club betaald. Je ontvangt zelf geen geld. Heb je ook spullen nodig? Vraag die direct aan bij de aanvraag. Je ontvangt dan een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel of de sportclub zelf als daar attributen worden uitgegeven.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport Amsterdam? Lees hier verder.

Monday – Friday: 6:00 AM – 9:30 PM
Saturday: 7:00 AM – 3:00 PM
Sunday: 7:30 AM – 2:00 PM

© 2022 Mike's Gym. Made by Yourtechclub